Welkom op de website van MX-5 Owners NL


Startproblemen en/of accu problemen met de MX-5

 

Met de voor de deur staande natte en koude maanden neemt de kans toe dat de MX-5 niet start als gevolg van een zwakke of lege accu.

De MX-5 is af-fabriek uitgerust met een goede accu en start in het algemeen probleemloos. Na verloop van een aantal jaren en vooral bij onregelmatig gebruik zal de accu na 4 tot 5 jaar toch tekenen van achteruitgang gaan vertonen. Het is ook mogelijk dat een nog goede accu voortijdig is leeggelopen doordat bijvoorbeeld onbedoeld de interieurverlichting is blijven branden.

Het is mogelijk in dit soort situaties de MX-5 met behulp van accustartkabels en een goede accu in een donorauto te starten (‘booster’). De aanwezigheid van gevoelige motorelektronica in de MX-5 en vaak ook in de donorauto vereist dat deze procedure uiterst zorgvuldig dient te worden uitgevoerd.

Het starten van de MX-5 met behulp van startkabels gaat als volgt:

  • Verifieer of de donorauto een 12 volt accu heeft en de minpool aan massa ligt.
  • Zorg ervoor dat de MX-5 en de donorauto geen contact kunnen maken.
  • Schakel alle verlichting en accessoires van de MX-5 en de donorauto uit.
  • Sluit de startkabels aan in exact de onderstaande volgorde:
  1. Verbind een klem van de (rode) pluskabel met de pluspool van de accu in de MX-5.
  2. Verbind de andere klem van de pluskabel met de pluspool van de donoraccu.
  3. Verbind een klem van de (zwarte) minkabel met de minpool van de donoraccu.
  4. Verbind de andere klem van de minkabel aan een stevig, vast en blank metalen onderdeel in de MX-5 op enige afstand van de accu. Dus NIET proberen te verbinden met de minpool van de accu in de MX-5. In de MX-5 kan een klem op de minpool door de lastige bereikbaarheid hiervan namelijk nogal makkelijk in contact komen met de klem op de pluspool (!*GR!K*VONK!PSS!VONK!*). Een goede mogelijkheid om de klem van de minkabel te verbinden met de MX-5 is bijvoorbeeld de centrale klembout van het reservewiel (zie bijgaande afbeelding).
  • Start de motor in de donorauto en laat deze enkele minuten draaien alvorens de MX-5 op de gebruikelijke wijze te starten.
  • Als de motor in de MX-5 weer loopt de klemmen van de startkabels voorzichtig losmaken in de omgekeerde volgorde zoals hierboven omschreven. Dus eerst de minpool van de MX losnemen.

Tenslotte is het belangrijk te weten dat het mogelijk is met de MX-5 te rijden terwijl de accu leeg is. Het is uiteraard dan wel zaak de motor niet te laten afslaan en zo min mogelijk stroomgebruikers in te schakelen. Vooral het inschakelen van de hoofdverlichting met dim- of grootlicht of het gebruik van de elektrische raambediening dient te worden vermeden en indien nodig uitsluitend rijdend te gebeuren bij een hoger toerental.

N.B. Het starten van de MX-5 door aanduwen of slepen wordt afgeraden in verband met schade aan het emissie controle systeem (dit geldt met name voor de katalysator).

een bijdrage van Robin Setzpfand