Welkom op de website van MX-5 Owners NL

Het Forum voor MX-5 enthousiastelingenDisclaimer

 

De informatie op deze website is zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden en/of fouten in staan. Het gebruik van de informatie aangeboden op deze site is dan ook volledig voor eigen risico. MX-5 Owners Club NL kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor acties en/of handelingen gedaan naar aanleiding van de hier aangeboden gegevens.

 

Copyright:

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of auteur.

 

Website:

De website is ontworpen door ontwerpbureau i-Matic, in opdracht van de MX-5 Owners Club NL. Alle toepasselijke copyrights berusten bij de ontwerper en/of samensteller.

 

 

 

Mocht je een fout, onjuistheid of onvolledigheid vinden dan stellen wij het op prijs als je ons daarvan op de hoogte brengt en een e-mail stuurt naar redactie@mx-5owners.nl.