Welkom op de website van MX-5 Owners NL


Bestuur MX-5 Owners NL

 

Welkom op de bestuurspagina's van de Owners

Op deze pagina's stelt het bestuur zich ieder afzonderlijk voor: wie we zijn en waarom we voor onze MX-5 / Miata hebben gekozen. Zo zijn we herkenbaar en laten we zien wie nu eigenlijk de persoon achter de naam / auto is.

Mocht je een vraag hebben aan een van ons, stuur gerust een e-mail naar bestuur@mx-5owners.nl en we zullen je zo snel als mogelijk antwoorden.

Veel leesplezier en tot binnenkort op een evenement.

Met vriendelijke Owners groet,
MX-5 Owners NL - Bestuur

 

 

Als geheugensteun voor het huidige bestuur en als leidraad voor toekomstige bestuursleden legt het bestuur werkwijzen en afspraken vast in een Bestuursleidraad. Dit document wordt regelmatig aangepast en uitgebreid. Leden kunnen hier kennis van nemen en daarmee ook van de werkwijze van het bestuur. Deze leidraad is een interne handleiding van/voor het bestuur en is niet toetsbaar door de ALV, waar de formele statuten van de vereniging dit wel zijn.