Welkom op de website van MX-5 Owners NL


Krukas perikelen

Schade aan de krukas is ongebruikelijk bij moderne auto's. Van de MX-5 zijn toch enkele gevallen bekend waarbij het voorste deel van de krukas schade oploopt kort nadat de distributieriem (bij 100.000 km) en de daarachter gemonteerde voorste krukas-oliekeerring waren vervangen. Dit kostbare euvel doet zich vooral voor bij auto's van de eerste bouwjaren en kan meerdere oorzaken hebben. De indruk bestaat dat het verkeerd en te vast aandraaien van de bevestigingsbout van de krukaspulley in een groot aantal gevallen de oorzaak is geweest. Het gebruik van pneumatisch gereedschap (vooral populair in garages) voor zowel het losdraaien als het weer vastdraaien van de pulleybout wordt dan ook sterk afgeraden.

Het voorzichtig gebruik van traditioneel gereedschap kost iets meer tijd en is iets inspannender, maar geeft minder kans op schade aan de bevestigingsbout en/of het voorste deel van de krukas.

Het beste is eigenlijk zoveel mogelijk van de bevestigingsbout af te blijven, door bij 100.000 kilometer wel de distributieriem te vervangen (dit kan zonder de pulley te verwijderen), maar de oliekeerring te laten zitten zolang er geen sprake is van noemenswaardige olielekkage.

De krukas van de MX-5 is in de loop van 1991 aangepast en is sindsdien minder gevoelig voor deze problemen. Maar ook in deze gevallen verdient het aanbeveling bij werkzaamheden aan dit deel van de MX-5 toch extra voorzichtig te werk te gaan.

een bijdrage van Robin Setzpfand