Welkom op de website van MX-5 Owners NL

Het Forum voor MX-5 enthousiastelingenMX-5 Owners NL clubregels bij evenementen

 

De MX-5 Owners NL hanteert de volgende clubregels tijdens evenementen.

Deze regels zullen voor de meeste leden uiteraard als vanzelfsprekend in de oren klinken. Zie deze regels dan ook meer als een handvat of als het puntje op de i zetten. Door in de geest van de regels te handelen, voorkomen we veel misverstanden en zullen we de evenementen met nog meer plezier kunnen ervaren.

  • Clubritten zijn nooit een wedstrijd, maar hebben altijd het karakter van een recreatieve toerrit. Houd je daarom altijd aan de verkeersregels.
  • Wees een "heer" in het verkeer. Houd rekening met medeweggebruikers en in het bijzonder met de zwakkere verkeersdeelnemers (fietsers, wandelaars enz). We rijden vaak op smalle, landelijke weggetjes waar zich veel wandelaars en fietsers bevinden. Wees galant en hou de snelheid beperkt al naar gelang de situatie.
  • Hou rekening met je mede-clubleden door een minimale afstand aan te houden van 2 seconden tot je voorganger. Natuurlijk is het achterste van een MX-5 het mooiste dat er is, maar je kunt hem ook van dichtbij bekijken op een parkeerplaats! Inhalen van voorgangers is uiteraard altijd toegestaan, maar doe dit op een nette manier. Zorg zelf tevens voor genoeg ruimte om iemand in te laten halen.
  • Stel je ten dienste van je mede-clubleden. Als je ziet dat een clublid in de problemen is gekomen, dan wordt hulp altijd gewaardeerd. Bedenk dat je zelf ook hulp zou waarderen. In geval van nood, dien je altijd de organisator in te lichten.
  • Indien je (gedeeltelijk) wilt afwijken van het programma, meldt dit dan bij de organisator zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Indien je de rit vroegtijdig afbreekt, meldt dat dan ook zodat de organisator geen tijd kwijt is om de "verloren" equipes te zoeken. Voorafgaand aan elke rit wordt een routeboek met telefoonnummer van de organisator uitgedeeld.
  • Indien je op- en/of aanmerkingen heeft over het verloop van een evenement, schroom dan niet om je tot de organisator te wenden. Daar kan alleen maar van worden geleerd voor een volgend evenement.
  • Volg a.u.b specifieke instructies op van de organisator. Deze kunnen vooraf aan de rit worden gegeven en ook in het routeboek worden vermeld. De organisator heeft de rit al eens voorgereden en is normaal gesproken goed op de hoogte van gevaarlijke situaties e.d. Neem zijn/haar advies ter harte.


Tenslotte:
De vereniging MX-5 Owners NL, sponsors en andere betrokkenen bij de organisatie van ieder evenement zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook en de deelnemers vrijwaren deze tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden door deelname aan deze ritten en/of evenementen.